Prefabrykaty betonowe

Prefabrykaty betonowe zyskują w ostatnich latach dużą popularność. Wykorzystuje się je najczęściej podczas stawiania domu,  wykończania obiektów lub też do budowy dróg. Jak można zatem zdefiniować pojęcie prefabrykatów betonowych? Jakie korzyści płyną z ich stosowania?

Czym są prefabrykaty betonowe?

Prefabrykaty betonowe można określić mianem półproduktów wykorzystywanych między innymi do wznoszenia konstrukcji na placu budowy. Produkcja prefabrykatów jest powtarzalna i ma charakter masowy, powstają one zwykle z mieszanek betonowych. Co więcej, ich wytwarzanie musi spełniać wymogi konstrukcyjne, zarówno jeśli chodzi o konsystencję materiału, jak i wytrzymałość.

Jakie są zalety wykorzystania prefabrykatów betonowych?

Z racji tego, że są to konstrukcje nośne, które mają postać półproduktów, dzięki nim można:

  • dowolnie kształtować bryły budynków – wykorzystanie prefabrykatów pozwala na większą dowolność konstrukcyjną,
  • skrócić czas budowy obiektu – użycie półproduktów i gotowych elementów eliminuje konieczność murowania, na przykład ścian,
  • uniezależnić prace budowlane od pogody
  • zoptymalizować koszty budowy.

Podsumowując, prefabrykaty betonowe są zwykle gotowymi półproduktami, które wykorzystuje się obecnie coraz częściej w budownictwie. Użycie prefabrykatów betonowych znacznie przyspiesza budowę oraz pozwala między innymi uniezależnić się od zmiennych warunków pogodowych. Zastosowanie półproduktów pozwala także na większą dowolność w kształtowaniu brył budynków.