Nadproża

NADPROŻA

Prefabrykowane nadproża typu L19/9 występują w rozmiarach od 0,90 mb do 2,70 mb ze zmienną długością co 30cm.

Naproża L19/9 o długościach od 0,90 do 1,80m mogą być obustronnie obciążane stropami (D) natomiast przy długości powyżej 1,80m mogą być obciążane stropem tylko z jednej strony (N). Wykonane są z betonu klasy C20/25 a zbrojenie jest dla każdej długości inne. Oferowane naproża prefabrykowane odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 845-2.

Nasze nadproża wykonywane w Olsztynie posiadają aprobatę techniczną, a na dodatek nie wymagają deskowania. Gotowe prefabrykowane nadproża są łatwe w montażu, co wynika z zastosowania wysokiej klasy betonu, dzięki czemu nie powstają żadne odkształcenia. Niewielka strzałka ugięcia sprawia, że otwory zawsze zachowują swój pierwotny kształt.

Długość nadprożaMasa 1szt.Ilość na palecie
0,90 m D31 kg24 szt.
1,20 m D41 kg24 szt.
1,50 m D51 kg24 szt.
1,80 m D61 kg24 szt.
2,10 m N71 kg20 szt.
2,40 m N82 kg18 szt.
2,70 m N92 kg16 szt.
D - możliwość obciążenia stropem obustronnie
N - możliwość obciążenia stropem jednostronnie