Strop teriva

STROPY TERIVA

Strop TERIVA 4.0/1 jest gęstożebrowym stropem monolityczno-prefabrykowanym o wysokości docelowej 24cm.

Część prefabrykowaną stanowią belki z betonu C25/30 z zatopioną w nim kratownicą oraz lekkie pustaki których masa nie przekracza 16,5kg. Belki układa się na budowie w rozstawie co 60cm, a następnie układa się na nich pustaki. Do wypełniania przestrzeni pomiędzy pustakami stropowymi używany jest beton o wytrzymałości minimum C16/20, którego wysokość ponad pustaki ma wynosić 30mm. Strop TERIVA 4.0/1 jest przewidziany na obciążenie charakterystyczne ponad ciężar własny konstrukcji wynoszące 4,0kN/m2.

Zalety stropu TERIVA:
  • zdecydowane ograniczenie powierzchni szalowania (deskowania) stropu,
  • ograniczenie ilości podpór montażowych,
  • brak konieczności wykorzystywania ciężkiego sprzętu do ustawiania na budowie (wszystkie elementy stropu mogą zamontować 2 osoby)
  • szybki i niezależny montaż na budowie. Produkowane belki i pustaki stropowe spełniają wymagania normy PN-EN 15037-1:2011.
ParametrPustak stropowyBelka stropowa
Szerokość52 cm12 cm
Wysokość21 cm4 cm
Długość24 cm240÷720 cm
Deklarowana odporność
na siłę skupioną PRK *
Klasa betonu **
PRK =1,5 kN*C25/30**
Zużycie na 1 m² stropu6,7 szt.1,7 mb/1m²
stropu
Masa<16,5 kg11,52 kg/mb
Zużycie nadbetonu
na 1 m² stropu
0,08 m³
* dotyczy pustaków stropowych
** dotyczy belek stropowych