stropy, usługi budowlane

Rodzaje włókien stalowych do zbrojenia betonu

Włókna stalowe, których używa się do zbrojenia betonu, mogą przybierać różną formę. Najprostsze z nich, włókna o gładkiej powierzchni, są niestety najmniej skuteczne. Zbrojenie zawodzi zwykle nie ze względu na wadę samych włókien, lecz przez to, że wysuwają się one z elementu betonowego.

Najlepszy efekt osiągniemy, stosując włókna stalowe zakończone haczykami. Haczyki umożliwiają zakotwiczenie elementu stalowego w betonie (zapobiega to wysunięciu). W ten sposób otrzymujemy trwały i niezawodny typ zbrojenia. Włókna stalowe mogą przybierać także formy faliste, spłaszczone lub zakończone kulkami. W zależności od rodzaju zbrojonego elementu oraz jego przeznaczenia, dobiera się odpowiedni typ włókien.

Skuteczność włókien stalowych w zbrojeniu betonu

Włókna stalowe zwiększają wytrzymałość betonu, nadając mu plastyczne właściwości. Stanowią wsparcie przede wszystkim w przypadku zagrożeń związanych z rozciąganiem i ze zginaniem. Drobne, stalowe elementy przechwytują obciążenia, na które narażony jest beton. Dzięki temu nie dochodzi do pęknięć lub zostają one zahamowane na bardzo wczesnym, niezagrażającym konstrukcji etapie.

Aby zbrojenie było skuteczne, włókna muszą być równomiernie rozmieszczone w betonowym elemencie. Efekt ten osiąga się poprzez dodawanie ich do mieszanki betonowej na etapie jej tworzenia. Nie bez znaczenia dla poziomu wytrzymałości betonu jest również ilość użytych włókien. Szacuje się, że powinna ona wynosić między 0,3% a 2,5% masy całej mieszanki. Jeżeli waga włókien przekroczy 3%, może spowodować zmniejszenie plastyczności betonu. Naturalnym skutkiem takiej sytuacji będzie obniżenie jego wytrzymałości na obciążenia. Trudniej będzie również umieścić element w zaplanowanym miejscu.

Zbrojenie za pomocą włókien stalowych betonu, używanego do produkcji różnego typu prefabrykatów, zdecydowanie podnosi końcową jakość budowanego obiektu. Ze względu na swą wysoką skuteczność, rozwiązanie to znajduje zastosowanie w budownictwie przemysłowym, mieszkaniowym i komunikacyjnym.