koryta ściekowe

Koryta ściekowe są nieodłącznym elementem miejskiego krajobrazu. Służą do odprowadzania wody deszczowej, montuje się je przede wszystkim podczas budowy dróg lub odwodnień, np. chodników czy ścieżek rowerowych. Wykorzystanie koryt ściekowych w infrastrukturze pozwala na swobodne i bezpieczne spływanie nadmiaru wody, między innymi z ulic, placów, podjazdów do kanalizacji, co wpływa bezpośrednio na funkcjonalność danej inwestycji. Podczas zakupu koryt ściekowych należy zwrócić uwagę, na między innymi materiały, z jakich zostały wykonane. W jaki sposób montuje się tego typu odwodnienia? Co można powiedzieć jeszcze o tych elementach budowlanych?

Trwałe odwodnienia liniowe

Chcąc wykorzystać do swojej inwestycji nowoczesne i wysokojakościowe korytka ściekowe, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na tworzywo, z jakiego zostały wykonane. Szczególnie polecane są korytka ściekowe betonowe. Elementy te wyróżniają się podwyższoną wytrzymałością, a także odpornością na odkształcenia oraz działanie czynników zewnętrznych. Struktura materiału nie ulega degradacji pod wpływem odprowadzania wody.

Decydując się na zakup funkcjonalnych korytek ściekowych, warto pamiętać, że liczy się również prawidłowy montaż. System odwodnień liniowych trzeba dobrze zaplanować i wykonać. W przeciwnym razie na powierzchni korytek może gromadzić się błoto oraz różnego rodzaju zabrudzenia, co może niekorzystnie wpływać na jakość odprowadzania wody.

Korytka ściekowe – rodzaje

Można wyróżnić kilka rodzajów koryt ściekowych. Do popularnych i chętnie montowanych należą przede wszystkim:

  • D-7,D-8, K-2,
  • trójkątne,
  • płytkie,
  • przykrawężnikowe D,
  • skarpowe trapezowe,
  • trapezowe płytkie,
  • górskie,
  • skrzynkowe.

Korytka ściekowe – jak zamontować?

Przed montażem właściwym należy wykonać odpowiednią podbudowę pod korytka, uwzględniając, między innymi projekt inwestycji, rodzaj gruntu, spadek, warunki użytkowania. Wadliwe wykonanie podbudowy może skutkować osiadaniem elementów oraz uszkodzeniem krawędzi przylicowych.

Warto zdecydować się na układanie korytek z kilku palet naraz, z tego względu, że elementy te mogą różnić się od siebie nieco naturalnym wybarwieniem, które wynika, między innymi z warunków dojrzewania gotowego wyrobu. Mieszając korytka odwadniające w czasie montażu, można z łatwością uzyskać jednolity kolor.

Podczas układania korytek koniecznie trzeba zachować odpowiedni spadek liniowy, dzięki czemu woda będzie mogła swobodnie spływać. Co więcej, zewnętrzne ściany konstrukcji muszą zostać obsypane i jednocześnie zabezpieczone, np. żwirem, piaskiem lub tłuczniem. Złącza należy zaspoinować z każdej strony zaprawą cementowo-piaskową lub też wypełnić piaskiem płukanym. Warto pamiętać, że wykorzystanie standardowego piasku, np. zbyt drobnego lub też zapylonego, może spowodować trwałe zabrudzenia na fakturze. Tuż przed zalaniem zaprawą należy spoiny oczyścić i zmyć wodą.

Pielęgnacja korytek ściekowych

Aby korytka ściekowe zachowały swoje walory estetyczne, należy o nie odpowiednio dbać. W przypadku montażu, np. odwodnień przydomowych warto zdecydować się na ich impregnację. Środki te świetnie poprawiają wybarwienie, a także tworzą powłokę zapobiegającą, między innymi nadmiernemu zabrudzeniu.

Korytka ściekowe są ważnym elementem zarówno miejskiej, jak i przydomowej infrastruktury. Służą do odprowadzania wody deszczowej, między innymi z ulic, chodników, podjazdów. Podczas montażu należy zwrócić szczególną uwagę na zabudowę oraz odpowiednie usadowienie korytek, dzięki temu można mieć pewność, że nie będą one osiadać lub zapadać się. Można zdecydować się także na dodatkową impregnację tych elementów.